Регламент (ЕО) № 115/2008 на Комисията от 7 февруари 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци