Определение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 23 септември 2008 г.