Писмен въпрос E-5479/08 зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Автомобилите с включени през деня фарове и глобалното затопляне