Komisijas Regula (EK) Nr. 339/2008 ( 2008. gada 16. aprīlis ), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem