Komission asetus (EY) N:o 339/2008, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2008 , tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi