Регламент (ЕО) № 1458/2007 на Съвета от 10 декември 2007 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на газови джобни механични запалки за еднократна употреба с произход от Китайската народна република, доставяни от или с произход от Тайван, и върху вноса на определени джобни запалки за многократна употреба с произход от Китайската народна република, доставяни от или с произход от Тайван