Непротивопоставяне на нотифицирана концентрация (Дело COMP/M.4709 — APAX Partners/Telenor Satellite Services) Текст от значение за ЕИП