Писмен въпрос E-5869/10 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) до Комисията. Нарушаване на правото на собственост поради испанския Закон за крайбрежието