Регламент (ЕО) № 1223/2008 на Комисията от 9 декември 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци