Писмен въпрос E-4506/09, зададен от Silvia-Adriana Ţicău (S&D) на Комисията. Бъдещето на пенсионната система — жизненоважен елемент от социалните политики на Европейския съюз