Писмен въпрос E-4956/07, зададен от Pedro Guerreiro (GUE/NGL) на Комисията. Бюджет на Общността за 2007 г. — Мерки за уведомяване и изслушване на работниците