Дело T-33/06: Решение на Първоинстанционния съд от 8 юли 2009 г. — Zenab/Комисия (Финансова помощ от Общността — Програма за стимулиране на развитието, разпространението и насърчаването на европейските аудио-визуални творби (МЕДА Плюс) — Покана за представяне на оферти — Отхвърляне на оферта — Твърдяно непромерно делегиране на правомощия, предоставени на Комисията — Явни грешки в преценката — Задължение за мотивиране — Достъп до документи — Жалба за отмяна и искане за обезщетение)