Регламент за изпълнение (ЕС) № 1129/2012 на Комисията от 26 ноември 2012 година относно класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура