Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu výkonného riaditeľa/výkonnej riaditeľky v Dubline v Írsku (Dočasný zamestnanec — platová trieda AD 14) — COM/2019/20046