Ilmoitus avoinna olevasta pääjohtajan tehtävästä Dublinissa Irlannissa (Väliaikainen toimihenkilö – palkkaluokka AD 14) COM/2019/20046