Писмен въпрос E-011092/10 Nuno Melo (PPE) до Комисията. Селско стопанство — кредити, загубени от Португалия през 2010 г.