Sag T-226/17: Rettens dom af 11. april 2019 — Adapta Color mod EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-ordmærket Rustproof system ADAPTA — delvis ugyldighedserklæirng foretaget af appelkammeret — absolut registreringshindring — beskrivende karakter — artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2017/1001] — fornødent særpræg ikke opnået ved brug — artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 7, stk. 3, i forordning 2017/1001) — tilsidesættelse af retten til at blive hørt — begrundelsespligt — artikel 75 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 94 i forordning 2017/1001) — beviser fremlagt for første gang for Retten)