Věc T-226/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 11. dubna 2019 — Adapta Color v. EUIPO — Coatings Foreign IP (Rustproof System ADAPTA) („Ochranná známka Evropské unie — Řízení o prohlášení neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie Rustproof ADAPTA — Částečné prohlášení neplatnosti odvolacím senátem — Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu — Popisný charakter — Článek 7 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2017/1001] — Nedostatek rozlišovací způsobilosti získané užíváním — Článek 7 odst. 3 nařízení č. 207/2009 (nyní čl. 7 odst. 3 nařízení 2017/1001) — Porušení práva být vyslechnut — Povinnost uvést odůvodnění — Článek 75 nařízení č. 207/2009 (nyní článek 94 nařízení 2017/1001) — Důkazy předložené poprvé před Tribunálem“)