Писмен въпрос E-4576/07, зададен от Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) на Комисията. Бюджет 2007 г.