Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10053 — Zollner Elektronik/Syskron Holding/Samhammer/TIKI) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 5/17