Писмен въпрос P-3392/07 зададен от Michl Ebner (PPE-DE) на Комисията. Нетехническите пречки пред търговията с продукти за растителна защита