Писмен въпрос E-005763/11 Oreste Rossi (EFD) до Комисията. Преработка на пластмаса в гориво