Установяване на Островния пакт като официална европейска инициатива Декларация на Европейския парламент от 19 януари 2012 г. относно установяването на Островния пакт като официална европейска инициатива