Писмен въпрос E-5139/07, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Преизбиране на генерал Мушараф