Дело T-394/09: Определение на Общия съд от 14 декември 2010 г. — General Bearing/СХВП (GENERAL BEARING CORPORATION) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „GENERAL BEARING CORPORATION“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)