Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5109 – Danisco/Abitec) Text s významom pre EHP