Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5109 — Danisco/Abitec) Text cu relevanță pentru SEE