Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5109 — Danisco/Abitec) Tekst mający znaczenie dla EOG