Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia COMP/M.5109 — Danisco/Abitec) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti