Eelteatis koondumise kohta (Juhtum nr COMP/M.5109 — Danisco/Abitec) EMPs kohaldatav tekst