Писмен въпрос E-7147/10 Licia Ronzulli (PPE) до Комисията. Насилие срещу работнички в стопанства за промишлено отглеждане на скариди в Бангладеш