Писмен въпрос E-8416/10 Proinsias De Rossa (S&D) до Комисията. Възстановяване на разходите за медицински уреди