Писмен въпрос E-6075/09, зададен от Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) на Съвета. Арест на лица, заподозрени в пиратство в региона на Африканския рог