2009/982/ОВППС: Решение EUJUST LEX/2/2009 на Комитета по политика и сигурност от 15 декември 2009 година за назначаване на ръководител на мисията на интегрираната мисия на Европейския съюз за спазване на правовия ред в Ирак, EUJUST LEX