Писмен въпрос E-2318/09, зададен от Ilda Figueiredo (GUE/NGL) на Комисията. Субсидии за селскостопанското изложение в Ангра ду Еруижму (Азорски острови)