Дело C-337/10: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichts Frankfurt am Main (Германия) на 7 юли 2010 г. — Georg Neidel/Stadt Frankfurt am Main