Писмен въпрос E-9449/10 Liam Aylward (ALDE) до Комисията. Ахмад Саадат и политически затворници в Палестина