Писмен въпрос E-0122/10, зададен от Marietta Giannakou (PPE) на Комисията. Държавни помощи и рекламиране в ефира на държавни телевизионни канали