Решение на Съвета от 22 февруари 2010 година за назначаване на членове на Комитета на Европейския социален фонд