Απόφαση (ΕΕ) 2020/522 του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 2020 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Περιφερειακής Διοικούσας Επιτροπής της Κοινότητας Μεταφορών όσον αφορά ορισμένα θέματα προϋπολογισμού σε σχέση με την εφαρμογή της Συνθήκης ίδρυσης της Κοινότητας Μεταφορών