Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta ja direktiivin 2005/45/EY kumoamisesta