Писмен въпрос E-5674/07, зададен от Marios Matsakis (ALDE) на Комисията. Внос на играчки в ЕС от Китай и от трети страни