Писмен въпрос E-1170/10, зададен от Werner Langen (PPE) на Комисията. Купуване на квоти за CO2 в Ирландия