Писмен въпрос E-002889/11 Marielle De Sarnez (ALDE) до Комисията. Продължителност на следването по архитектура