Регламент (ЕО) № 1001/2009 на Комисията от 22 октомври 2009 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за яйца и яйчни жълтъци, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора