Sag C-123/17: Domstolens dom (Første Afdeling) af 7. august 2018 — Nefiye Yön mod Landeshauptstadt Stuttgart (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesverwaltungsgericht — Tyskland) (Præjudiciel forelæggelse — associeringen EØF-Tyrkiet — afgørelse nr. 2/76 — artikel 7 — standstill-klausul — opholdsret for familiemedlemmer til en tyrkisk arbejdstager — krav om opnåelse af visum til indrejse til en medlemsstats område)