Писмен въпрос E-1490/10, зададен от Theodoros Skylakakis (PPE) на Комисията. Прилагане на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения