Протокол от заседанието от понеделник, 30 ноември 2009 г.