Писмен въпрос E-2675/08, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Повторно преброяване на гласовете в Зимбабве