Писмен въпрос E-007801/11 Marc Tarabella (S&D) до Комисията. Финансиране на Мрежата на европейските потребителски центрове